• 66 Balcombe Road, Mentone, VIC, 3194
  • 03 95836996

عنوان: “آزمایش STD دسترسی‌پذیر برای همه با کارت مدیکر”

آزمایش STD برای سلامت شما و شریک‌هایتان بسیار مهم است. اما اگر جوان هستید و نگران هزینه این آزمون‌ها هستید، خبر خوبی داریم: می‌توانید با کارت مدیکر خود به آزمایش‌های STD/STI در کلینیک Mentone دسترسی داشته باشید و هیچ هزینه‌ای بر عهده شما نخواهد بود.

STDها رایج هستند، به ویژه در میان جوانان. آزمون منظم بسیار حیاتی است و بهترین بخش این است که هزینه دوستانه است. با کارت مدیکر خود، هزینه‌های این آزمون‌ها تماماً تامین می‌شود، بنابراین هنگام آزمایش و درمان STD نگرانی مالی نخواهید داشت.

این همه در مورد دسترسی برابر برای همه است، بدون توجه به وضعیت مالی شما. STDها همه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و همه باید دسترسی به آزمایش و درمان داشته باشند. اگر کارت مدیکر دارید، امن هستید. شما می‌توانید به سلامتی خود بپردازید بدون نگرانی از هزینه.

به خاطر داشته باشید که سلامتی شما مهم است. آزمایش گرفتن انتخابی مسئولانه است که به شما کمک می‌کند سالم بمانید و شریک‌هایتان را محافظت کنید. پس آرام باشید، آزمون دهید و خودتان و جوامع خود را ایمن نگه دارید.

Book an appointment

Affordable iron infusions.
Iron infusions with Dr Martin Hassabi | All travel vaccines are available to be administered same day | Affordable Vitamin B and D injections.
X
Show Buttons
Hide Buttons